Maratha Sahayyak Mandal
 
 
 
About Maratha Sahayyak Mandal
 
Objectives of the Mandal
 
Founders
 
Mandal Trustees
 
Advisors
 
Mandal Committee 2011
 
Mahila Samitee 2011
 
Vidyarthi Samitee 2011
 
Office Staff
 
Sahayyak Sites
 
Maratha Sahayyak Mandal
 
 
Maratha Jobs
 
 
Event Gallery
 
 
Hindavi Swarajya
 
 
Committee Members of Maratha Sahayyak Mandal
 
 
Dr. Sunil Rane
President
 
 
Shri. Vishwanath Mane
Working President
 
 
Shri. Shivanand Shirke
Vice President
 
 
Shri. Jitendra D. Pawar
General Secretary
 
 
Shri. Ajay Desai
Secretary
 
 
Shri. Vilas Pawar
Treasurer
 
 
Smt. Amita Sawant
Committee Member
 
 
Shri. Rajaram Dalvi
Committee Member
 
 
Smt. Anrundati Sakpal
Committee Member
 
 
Shri. Mahadevrao V. Rane
Committee Member
 
 
Shri. Dayanand Rane
Committee Member
 
 
Smt. Vaishali Shelar
Karyalay Sahayak
 
 
Shri. Sanjay Bhosle
Committee Member
 
 
Shri. Nandakishor Sawant
Committee Member
 
 
Shri. Chandrakant R Pawar
Committee Member
 
 
Shri. Rajesh R. More
Committee Member
 
 
Shri. Chandrakant L. Pawar
Committee Member
   
 
Copyright © 2011. All Rights Reserved. Maratha Sahayyak Mandal